qAkademia Maluszka działa w oparciu o Podstawę Programową MEN a jednocześnie na programach edukacyjnych, w których ważne są uniwersalne wartości takie jak prawda, dobro, szacunek do ludzi i przyrody.

Sylwia Chwistek –  Dyrektor Akademii Maluszka

NASZE PROGRAMY EDUKACYJNE I NAUKOWE

Programy zawierają szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Nauczyciele posiadają narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej i prowadzą obserwację pedagogiczną oraz przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci „zerówkowych”. Ponadto, nauczyciele posiadają dostęp do najnowocześniejszych technologii, gdyż na każdej z naszych sal dydaktycznych znajduje się monitory dotykowe lub tablice interaktywne. 

Dodatkowo w placówce posiadamy „Magiczny Dywan”, który pozawala na uatrakcyjnienie przeprowadzanych zajęć. W naszym przedszkolu nie może także zabraknąć prawdziwego laboratorium badawczego, z którego korzystają dzieci w trakcie realizacji zajęć eksperymentalno – badawczych, znajdujących się w ofercie przedszkola skierowanej do wszystkich naszych wychowanków.

BLISKIE NAM MEDOTY ZAJĘĆ

METODA DOBREGO STARTU

Jej celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Mal doskonałe zastosowanie przy przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Jest często wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcję językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne. Zajęcia prowadzone tą metodą są ciekawe, dzieci poznają na nich piosenki, proste znaki symboliczne odwołujące się do ich treści.

DZIECIĘCA MATEMATYKA METODĄ DR E. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

Jej głównym celem jest rozwijanie zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną. Zdaniem autorki metody, edukacja matematyczna przedszkolaków musi być wtopiona w działania, zmierzające do rozwoju umysłowego dzieci w ogóle. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki, mają, bowiem szeroki zakres: służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn, sprawnego liczenia, nie tylko przy rozwiązywaniu zadań matematycznych.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZY

To metoda pracy z grupą, która angażuje emocjonalnie, pobudza dzieci do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. Celem pedagogiki zabawy jest wszechstronny rozwój dziecka jak również odkrycie w nim jego najlepszych cech. Pedagogika zabawy to zbiór różnych metod zabawowych między innymi: zabawy rozluźniające, relaksujące odprężające, wykorzystujące ruch, taniec czy gest. W metodzie tej podkreśla się, że zabawa uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość w grupie  a jednocześnie służy zaspokajaniu potrzeby ekspresji i twórczości.

METODA PROJEKTU

Celem Metody Projektu jest pokazanie dzieciom bogatego obrazu świata. Podczas realizacji projektów edukacyjnych dzieci stają się aktywnymi badaczami i odkrywcami otaczającego nas świata. Sami interpretują swoje wyniki badań i dochodzą do trafnych wniosków. Przedszkole, realizując zadania związane z edukacją dziec,i zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziców, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, przedszkole opracowało sylwetkę absolwenta, czyli jakie umiejętności, wiadomości i cechy posiada dziecko kończące edukację na poziomie przedszkolnym.

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu