Nasze przedszkole czynnie uczestniczy w akcjach charytatywnych a także edukacyjnych.

,,Uczymy dzieci programować”

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że poprzez naukę kodowania można rozwijać wiele umiejętności w twórczy i atrakcyjny dla dziecka sposób. Nauka kodowania nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, nie wymaga też dostępu do specjalistycznego sprzętu.

 „Z darami natury świat nie jest ponury ”

Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego ,, Z darami natury świat nie jest ponury! ” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie się z ideą zero waste.

Narodowy program dwujęzyczności

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Ogólnopolska Akcja w ramach której miłość do literatury przekazywana jest w przedszkolach


„Zakamarek-ekotriki na kąciki”

Główne cele projektu to:

  • stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata
  • rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych
  • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność)
  • aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych
  • budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem
  • zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda
  • kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych
  • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie
Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu