Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” zlokalizowane jest przy głównej obwodnicy w niedalekiej odległości od Nadleśnictwa w Dębicy  i w przy tworzącej się  Strefie Ekonomicznej. Przedszkole a zarazem jego wnętrze i ogród zostały zaprojektowane tak, aby były tłem dla rozwoju dzieci.  Mają za zadanie dawanie poczucia bezpieczeństwa, stwarzanie warunków do ćwiczenia wyobraźni, samodzielności i estetyki. Projektując wnętrze wyszliśmy z założenia , że przebywające w nim dzieci są kolorową  grupą jak i indywidualnością.  Nie chcieliśmy dostarczać im nadmiaru kolorowych bodźców,  na przykład  poprzez malowanie kolorowych postaci z bajek bądź różnobarwnych ścian i dywanów. Naszym zamiarem nie była droga na skróty. Ważne dla nas było, aby zaprojektować przestrzeń, która będzie wzbudzała w nim same pozytywne emocje,  w której będą się rozwijać.  Kontrowersje może wzbudzać właśnie oszczędność kolorów. Dominuje biel w towarzystwie kojącej zieleni i jasnego drewna.  Motywem przewodnim i inspiracją dla projektanta byłą las , natura i piękna polska przyroda. Gdzie niegdzie będzie można spotkać zwierzątka polskich lasów.  Najciekawszym jednak motywem będą drzewa, które obok elementów stałych jak pień czy gałęzie będą się zmieniać np.poprzez rysunki podopiecznych tworzące liście bądź koronę drzew.

Po przekroczeniu drzwi wejściowych dzieci będą mogły poczuć ciekawość i  radość. Odeszliśmy od typowych kolorowych szatni. Nasze będą tworzyć przemyślenie zaprojektowaną przestrzeń. Szafki  w formie domków i przyjaznego lasu wykonane w jasnych monochromatycznych barwach i materiałach. Zależało nam na tym, aby już w pierwszym pomieszczeniu dzieci nie miały najmniejszego problemu z odnalezieniem się w ICH przestrzeni.

Sale wyposażone będą miedzy innymi w indywidualnie zaprojektowane tematyczne wnęki  zabaw, jak między innymi sklep, domek czy warsztat. Wnęki,  w każdej ze sal dostosowane będą do wieku dziecka . Każdy z nich będzie stanowił indywidualną przestrzeń, w których dzieci będą mogły się skupiać na zabawie i rozwoju. W ten oto sposób wykorzystując innowacyjne w edukacji przedszkolnej wnęki a nie typowe kąciki zabaw  wydzielone będą miejsca do zabaw w mniejszych grupach jaki indywidualnych. Tworzymy środowisko do kreatywnego odpoczynku i dajemy dzieciom możliwość tworzenia ich własnej przestrzeni a przede wszystkim samorozwoju.

Sale zaprojektowane są w zależności do wieku dziecka. Dzięki takiemu podejściu dziecko, które będzie kontynuowało edukację w Akademii Maluszka będzie mogło poczuć swój rozwój i awans z pozycji maluszka do starszaków.

Przez duże okna i odpowiednio zaprojektowanej zieleni wokół przedszkola , która jest jakby przedłużeniem sal dzieci będą miały codzienny kontakt z natura i będą mogły obserwować jej zmiany co wpływa na rozwój postrzegania i uczenia się zmian w przyrodzie itd.

mgr Sylwia Chwistek

Właściciel, Dyrektor
Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej w Częstochowie, Wydziału Matematyczno –Przyrodniczego, dwóch specjalności nauczycielskich: chemii i ochrony środowiska. Moją pasją są nauki przyrodnicze, dlatego ukończyłam również kierunek nauczanie przyrody na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obserwując zmieniający się świat, pragnąć mu wyjść naprzeciw a jednocześnie dostosować swój program dydaktyczny, tak aby móc dobrze komunikować się, tworzyć nowoczesne i ciekawe zajęcia, ukończyłam również studia podyplomowe Technologia informacyjna i informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W Wielkiej Brytanii ukończyłam Weymouth Collage na kierunku English for speakers of other languages uzyskując dyplomy:
Czytaj więcej

mgr Oliwia Jankowska- Widłak

Wicedyrektor ds. pedagogicznych.

Ukończyłam Studia Pedagogiczne ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym oraz studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego oraz pedagogika korekcyjna. ( daw. terapia pedagogiczna)

W swojej pracy stawiam na innowacyjność i nowoczesne metody nauczania. Staram się, aby dzieci na zajęciach poznawały otaczający je świat polisensorycznie, jednak w sposób przyjemny- poprzez zabawę. Wychodzę z założenia, że duże przeszkody pokonujemy małymi kroczkami, przede wszystkim w pracy z dziećmi. Najbardziej motywują mnie sukcesy   dzieci- kiedy przezwyciężają swoje lęki i słabości oraz nabywają nową wiedzę. Staram się, aby sala przedszkolna była wyjątkowym miejscem dla wszystkich dzieci. W toku codziennych zajęć oprócz dydaktyki przekazuje dzieciom ważne wartości: prawdę, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz ideę kształtujące pozytywny stosunek do świata wartości, które łączą ludzi i tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju i dają dobry start w dorosłe życie. Te idee przyświecają misji naszego przedszkola. Ponadto stawiam na zrównoważony rozwój dziecka w aspekcie: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W pracy z dzieckiem dąże do wyrobienia w dzieciach samodzielności i zaradności , myślenia logicznego, a przede wszystkim do jak najlepszego przygotowania dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego. Wykorzystuje nowoczesne metody i atrakcyjne zabawy ( m.in. wprowadzam elementy języka angielskiego do codziennych zajęć, kodowanie, zajęcia gimnastyczne, aplikacje i materiały multimedialne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii).

W życiu prywatnym jestem spełnioną mamą oraz żoną. Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, choć nie ukrywam, ze praca daje mi wiele satysfakcji. Kocham zwierzęta, a zwłaszcza psy. Kiedy pozwala mi na to czas czytam książki różnej tematyce.

Paulina Gorczyca

Pracownik administracji

Swoją pracę w Niepublicznym Przedszkolu ” Akademia Maluszka” rozpoczęłam na stanowisku pomocy nauczyciela w najmłodszej grupie – Sóweczek . Obecnie pracuję jako pracownik administracji. Praca w otoczeniu dzieci sprawia mi wiele satysfakcji i jednocześnie daje ogromną siłę do pokonywania wyzwań. Jestem osobą kreatywną, lubię wykonywać różne prace manualne i dekoracyjne co sprawia mi wiele radości. W życiu prywatnym jestem spełnioną mamą i żoną.

Uśmiech i radość dzieci jest dla mnie inspiracją i motywacją na każdy kolejny dzień.

mgr Magdalena Olechowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie Puchacze
Ukończyłam studia magisterskie o kierunku Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich oraz w przedszkolach, a następnie rozpoczęłam pracę jako wychowawca.
Posiadam wiele szkoleń z zakresu m.in. symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, nowatorskich oraz aktywnych metod nauczania, usprawniania motoryki małej i inne.
W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim sercem i troską o prawidłowy rozwój swoich małych podopiecznych. Daje mi to mnóstwo radości i satysfakcji, dzięki czemu mogę się spełniać zawodowo. Ważne jest dla mnie również to, aby zawsze towarzyszyła nam radosna atmosfera, a dzieci czuły się w przedszkolu jak w drugim domu. Zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały próby, popełniały błędy, a dzięki otrzymanemu wsparciu i odrobinie zachęty, ciągle dążyły do swoich celów.

mgr Monika Wójcik

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie Sóweczki

Ukończyłam Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Rzeszowie i pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z terapia pedagogiczną w Tarnowie. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Pracę z dziećmi i młodzieżą zaczęłam już w trakcie studiów magisterskich.
Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.
Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.

mgr Karolina Pisula

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie Uchatki

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Pracę z dziećmi rozpoczęłam od pierwszego roku studiów. Pracowałam jako pomoc nauczyciela w przedszkolu jako animator czasu wolnego oraz od kilku lat pracuję jako wychowawca.

Bycie nauczycielką przedszkola to dla mnie przede wszystkim duża odpowiedzialność, wynikająca z troski o przyszłość dzieci. Wyzwanie, gdyż do żadnego dziecka nie jest dołączona instrukcja obsługi, opisująca jego indywidualne preferencje. To dla mnie również niesamowita przygoda i źródło wielu pozytywnych emocji, wynikających
z możliwości udziału w rozwoju dzieci.

mgr Anna Słąba

Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie Puszczyki.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogicznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dbając o podnoszenie kwalifikacji i poszerzając zainteresowania dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii oraz terapii autyzmu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie pracy w żłobku – towarzysząc dzieciom podczas pierwszych kroków i pierwszych słów; jako asystent nauczyciela- poszerzając swoje kompetencje oraz jako nauczyciel wychowania przedszkolnego – to stanowisko pozwala mi w pełni łączyć zawód z pasją.
Droga zawodowa, zdobyte doświadczenie oraz kwalifikacje dają mi szeroki wachlarz umiejętności, który staram się wykorzystywać w pracy każdego dnia.
Jako nauczyciel pragnę zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.
Jestem osobą pogodną, wrażliwą i pełną empatii dzięki czemu bardzo szybko zdobywam dziecięce zaufanie. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie jest nową przygodą.
Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki maluchów – Jadzi i Kajtusia. Wolny czas spędzamy aktywnie – kochamy góry, lasy i piesze wędrówki.

mgr Agnieszka Bielatowicz

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej na kierunku Filologia angielska z nauczaniem szkolnym i wczesnoszkolnym. Stopnia magisterskie, II stopnia ukończyłam na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna.

Jestem osobą energiczną, dynamiczną, pogodną oraz bardzo uwrażliwioną na potrzeby innych. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję, dlatego ich uśmiech to najlepsza nagroda, ale jednocześnie motywacja do dalszych działań. W trakcie moich zajęć języka angielskiego staram się wprowadzać jak najwięcej gier i zabaw ruchowych, aby zaciekawić oraz jak najdłużej skupić uwagę przedszkolaków na jednym zadaniu. Zajęcia są dynamiczne i różnorodne. Szukam inspiracji we wszystkim co nas otacza. Dążę również do tego, by zaszczepić w dzieciach empatię i chęć poznawania świata. Praca z najmłodszymi wymaga dużej kreatywności, wyobraźni i wiedzy dlatego podnoszę swoje umiejętności oraz kwalifikacje poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Dwujęzyczność u dzieci ma ogrom zalet, zarówno w okresie dzieciństwa jak i w dorosłym życiu. Pierwszą z nich jest pozytywny wpływ na kreatywność i twórcze myślenie. Dzieci dwujęzyczne szybciej uczą się czytać, są bardziej pomysłowe, a szerszy zasób słów daje większą możliwość wyrażania swoich potrzeb. Ponadto umiejętność posługiwania się kilkoma językami wpływa na pamięć i inteligencję. Natomiast znajomość więcej niż jednego języka obcego daje nieocenione możliwości w przyszłej karierze zawodowej.

Prywatnie jestem pasjonatką rajdów samochodowych, w których sama czynnie uczestniczę jako pilot rajdowy. Dobra książka lub film to mój sposób spędzenie wolnej chwili. Latem uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Na co dzień również angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

mgr Marta Gorczyca-Madras

Nazywam się Marta Gorczyca- Madras i jestem psychologiem. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dębicy oraz jestem członkiem zespołu diagnostycznego działającego przy Stowarzyszeniu ” Ukryty Dar”. Prywatnie jestem mamą 4 chłopców.

Dummy Image

mgr Joanna Panocha- Wójcik

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Swoją pracę traktuje zawsze jako spotkanie z dzieckiem, parafrazując słowa Janusza Korczaka- którego chce nie tylko słuchać, ale przede wszystkim usłyszeć jego potrzeby, i wyjść im naprzeciw.
Z wyróżnieniem ukończyłam studia pedagogiczne z tytułem magistra na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To okazało się być dopiero początkiem edukacji w tym kierunku, gdyż praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych jaką podjęłam, generowała u mnie potrzebę zdobywania nowych informacji i umiejętności. Stąd też późniejsze studia podyplomowe i liczne szkolenia, poprzez które chciałam lepiej rozumieć funkcjonowanie dziecka, z którym dane mi było się spotkać oraz efektywniej mu pomagać. W chwili obecnej jestem w trakcie przygotowań do uzyskania II stopnia z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Moje doświadczenia zawodowe wiążą się z pracą: nauczyciela współorganizującego pracę integracyjnej grupy przedszkolnej, pedagoga specjalnego- prowadzącego zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne- indywidualnie i grupowo oraz terapeuty SUO.
Prywatnie jestem żoną i mamą 12-letniej Gabrysi. Amatorsko rysuję, maluję i podejmuje próby odnawiania starych mebli. Gdy mogę w te czynności zaangażować moich najbliższych jest to dla mnie szczęście i najlepsza forma odpoczynku.

Agnieszka Gawłowska

Logopeda, filolog polski, terapeuta ręki 

Kocham to co robię, a o logopedii opowiadam z perspektywy mamy i specjalisty.

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji neurologopedycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoje kwalifikacje stale podnoszę na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Specjalizuję się w pracy z maluchami z opóźnionym rozwojem mowy oraz z noworodkami.

Czasem na efekty terapii trzeba czekać długo, jednak kiedy się pojawią czuje się jak bohaterka 🙂

Prywatnie jestem szczęśliwą żona i mamą Michaliny i Staszka.

lic Katarzyna Magda

Asystent Nauczyciela w grupie „Puchacze”

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku „Amerykanistyka” oraz studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie Pedagogiczne”.

Obecnie jestem w trakcie studiów na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz Zespołem Aspergera”

Swoje kwalifikacje podnoszę na licznych kursach oraz szkoleniach m.in. „Motoryka duża-wspieranie rozwoju motoryki dużej u dzieci”, „Terapia ręki i grafomotoryka”, „Bajkoterapia”.

Jestem osobą pogodną,cierpliwą, optymistyczną i zaangażowaną w swoje działania. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi a praca z nimi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Celem mojej pracy jest szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój. Ważne jest dla mnie by każde dziecko czuło się wartościowe i bezpieczne.

Marta Matłok

Asystent nauczyciela w grupie „Puszczyki”
Ukończyłam kurs „Asystent nauczyciela przedszkola” oraz inne specjalistyczne szkolenia, m.in. „Bajkoterapia”, „Wsparcie rozwoju integracji sensorycznej u dzieci”. Regularnie biorę udział w szkoleniach poszerzając swój warsztat pracy.
Poprzez pracę w przedszkolu nie tylko spełniam swoje marzenia, ale także mogę rozwijać się zawodowo. Przebywanie z dziećmi sprawia mi wiele radości i codziennie przynosi nowe doświadczenia. W swojej pracy staram się, aby dzieci czuły się ze mną swobodnie i bezpiecznie. Każde dziecko traktuję indywidualnie i z szacunkiem.
W życiu prywatnym spełniam się jako mama 2 córeczek. Bycie mamą nauczyło mnie jeszcze większej cierpliwości i troski w pracy, ponieważ wiem, czego oczekuje rodzic posyłając swoje dziecko do przedszkola.
O moje przedszkolne dzieci dbam jak o własne. Pragnę aby potrafiły przezwyciężać swoje słabości, wzbogacały swoją wiedzę oraz wychodząc do domu miały uśmiech na twarzy co jest dla mnie najwspanialszą nagrodą.
Jestem miłą, ciepłą i uśmiechniętą osobą. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi i dorosłymi. Moją pasją jest muzyka, taniec i śpiew, które przemycam w ciągu dnia aby urozmaicić dzień przedszkolakom.

Nasze dane

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” w Dębicy

Dyrektor Sylwia Chwistek

ul. Rzeszowska 200
39-200 Dębica
NIP 633 206 73 74

Email: biuro@akademiamaluszka.eu

Tel: 508 134 022
Godziny otwarcia 6.30-16:30

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu