RAMOWY ROZKŁAD 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30-16.30

Godziny otwarcia

Przedszkole w Dębicy otwarte jest w godzinach od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Część I – poranna

6.30– 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

8.00–8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30–9.00

Śniadanie.

9.00–9.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

9.30–10.00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.00–10.30

Drugie śniadanie

10.30–11.20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.20–11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.30–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.30

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

Część III – poobiednia

13.30–14.00

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania.  Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z matematyką, programowaniem i kodowaniem, logopedią, oraz inne opisane w proponowanych zajęciach dodatkowych.

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach. Dzieci, które nie potrzebują snu, mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

14.00 –14.10

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10–14.30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.30–16.30

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu