RAMOWY ROZKŁAD 

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 6.30/7.00*–16.00*/16.30

Godziny otwarcia

Przedszkole w Dębicy otwarte jest w godzinach od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przedszkole w Nagawczynie otwarte jest od godziny 7.00 do 16.00.

W Wigilię i w Wielki Piątek przedszkole jest nieczynne natomiast w Sylwestra dyżur dla wszystkich dzieci pełni przedszkole wskazane przez organ prowadzący w godz. 7.00 do 13.30.

W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę po godzinie zamknięcia przedszkola, po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub dyrektora przez rodzica/opiekuna prawnego.

Część I – poranna

6.30/7.00* – 8.45 

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

8.45–9.00

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.20

Śniadanie.

9.20–9.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

9.30–10.50

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.50–11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

Część III – poobiednia

13.00–14.00

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania.  Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z matematyką, programowaniem i kodowaniem, logopedią, oraz inne opisane w proponowanych zajęciach dodatkowych.

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach. Dzieci, które nie potrzebują snu, mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

14.00 –14.10

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10–14.20

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–16.00*/16.30

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

* – dotyczy Przedszkola w Nagawczynie

Strona korzysta z ciasteczek aby podnieść komfort korzystania z serwisu